Quick Search

Avgaser kan orsaka demens Elbilsnytt

Avgaser kan orsaka demens Elbilsnytt

Forskning. En ny undersökning från Umeå universitet visar att avgaser och luftföroreningar kan kopplas till demens. Forskare vid Umeå universitet har sett ett tydligt samband mellan alzheimer och luftkvaliteten.

– Vi kan visa på att de som haft en hög avgashalt i bostaden har en tydligt ökad risk att utveckla demenssjukdomarna alzheimer och vaskulär demens, säger Bertil Forsberg, professor i miljömedicin vid Umeå universitet.

Totalt 16 procent av sjukdomsfallen i den unika svenska studien tros har orsakats av avgaser under den 15-års period som studien pågått. Drygt 300 av knappt 2000 personer som deltog i undersökningen utvecklade alzheimer. Av den fjärdedel av deltagarna som haft högst avgashalter vid bostaden löpte 40 procent högre risk för demens jämfört med den fjärdedel som hade lägst halter. Hänsyn har tagits till andra faktorer som ålder, livsstil och BMI.

Tidigare har djurförsök visat att dieselavgaser är en stor hälsorisk på grund av de kväveoxider som släpps ut i luften och som inga filter i världen kan rena. Små partiklar av kväveoxider transporteras runt i kroppen och når vitala delar som till exempel lungorna och hjärnan.

Elbilen i Sverige har tidigare skrivit om en schweizisk-tysk studie som kom fram till att sjukdomar inte orsakas av försämrad lungfunktion till följd av luftföroreningar, hypotesen är i stället att föroreningar kan ta sig till centrala nervsystemet genom luktsystemet.

Du har redan betygsatt detta:
Finska Muskler 2016 Toroidion 1MW Concept
Taxi Huvudägaren i Volvo Cars

Kommentarer

 
No comments yet
Redan registrerad? Logga in har
Guest
torsdag, 28 maj 2020
Om du vill registrera dig, fyll i anvandarnamn och namnfaltet